วิธีการติดตั้ง Application iLightPlus

ดาวน์โหลด Application จาก App Store หรือ Google play storeโดยใช้ Keyword “iLightPlus” และทำการติดตั้งลงบนอุปกรณ์ iOS/Android ของคุณ เมื่อติดตั้งแล้วคุณจะเห็น application ดังรูป
หลอดไฟ LED iLightPlus

วิธีการควบคุมหลอดไฟผ่าน application iLightPlus
1. ให้คุณไปที่เมนู Setting บนโทรศัพท์ของคุณแล้วเปิด Wi-Fi จากนั้นคุณจะเห็น Network Wi-Fi ที่คุณใช้งานได้ ให้คุณเลือก Network Wi-Fi ที่ชื่อ “milight”
หลอดไฟ LED iLightPlus   หลอดไฟ LED iLightPlus

 2. เปิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมจะทำการค้นสัญญาณของ Wi-Fi Controller (ให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนว่า Wi-Fi Controller เสียบเข้ากับ แหล่งจ่ายไฟ USB แล้ว) ใช้เวลาสักครู่ หลังจากนั้น App จะแสดงรายการที่ตรวจพบใหม่
หลอดไฟ LED iLightPlus  หลอดไฟ LED iLightPlus

 3. ให้ทำการตั้งชื่อให้ Wi-Fi Controller ของคุณ เมื่อตั้งชื่อ Wi-Fi Controller เรียบร้อยแล้ว เลือกที่เมนู “รีโมท” App จะแสดงหน้า รีโมทให้เลือกใช้
หลอดไฟ LED iLightPlus  หลอดไฟ LED iLightPlus

4. เมื่อเลือกรีโมทที่คุณต้องการใช้แล้วให้คุณทำการจูนหลอดไฟกับรีโมท ตามขั้นตอนดังนี้
4.1 รุ่น 2 in 1  
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งหลอดไฟและใส่แบตเตอรี่ที่รีโมทเรียร้อยแล้ว
- ทำการเปิดสวิตซ์ไฟให้กระแสไฟไหลเข้าหลอดไฟ
- กดปุ่มเปิดในโซนที่ต้องการ 1 ครั้ง ภายใน 3 วินาทีหลังจากเปิดสวิตซ์ไฟ
- หลอดไฟจะกระพริบซักพัก เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะสามารถใช้รีโมทควบคุมหลอดไฟได้ตามปกติ

4.2 รุ่น Rainbow
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งหลอดไฟและใส่แบตเตอรี่ที่รีโมทเรียร้อยแล้ว
- ทำการเปิดสวิตซ์ไฟให้กระแสไฟไหลเข้าหลอดไฟ
- กดปุ่มเเพิ่ม Speed mode 1 ครั้ง ภายใน 3 วินาทีหลังจากเปิดสวิตซ์ไฟ
- หลอดไฟจะกระพริบซักพัก เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะสามารถใช้รีโมทควบคุมหลอดไฟได้ตามปกติ

4.3 รุ่น Rainbow Cool และ Rainbow Warm 
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งหลอดไฟและใส่แบตเตอรี่ที่รีโมทเรียร้อยแล้ว
- ทำการเปิดสวิตซ์ไฟให้กระแสไฟไหลเข้าหลอดไฟ
- กดปุ่มเปิดในโซนที่ต้องการ 1 ครั้ง ภายใน 3 วินาทีหลังจากเปิดสวิตซ์ไฟ
- หลอดไฟจะกระพริบซักพัก เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะสามารถใช้รีโมทควบคุมหลอดไฟได้ตามปกติ

หลอดไฟ LED iLightPlus  หลอดไฟ LED iLightPlus

5. ในกรณีที่คุณมี Wi-Fi Controller หลายตัว คุณสามารถแก้ไขข้อมูล Wi-Fi Controller ของคุณได้โดยเลือกที่เมนู “ข้อมูล Wifi” สามารถ แก้ไขชื่อ – รูปภาพ (ถ่ายใหม่หรือเลือกจากอัลบัม)
หลอดไฟ LED iLightPlus หลอดไฟ LED iLightPlus หลอดไฟ LED iLightPlus

6. คุณสามารถควบคุมหลอดไฟผ่าน Network Wi-Fi ที่คุณใช้งานอยู่ได้ ทำให้สามารถเล่นอินเตอร์เน็ต และควบคุมหลอดไฟได้พร้อมกันโดยไม่ต้อง เสียเวลาสลับ Network ไปมา เปิดโปรแกรมแล้วเลือกที่เมนู “ตั้งค่า” และกดที่ “ควบคุมหลอดไฟผ่าน Network ของท่าน” เพื่อแสดงรายชื่อ Network Wi-Fi ที่คุณใช้งานอยู่ได้ จากนั้นโปรแกรมจะทำการค้นสัญญาณของ Network Wi-Fi (ให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนว่า Wi-Fi Controller เสียบเข้ากับแหล่ง จ่ายไฟ USB แล้ว) ใช้เวลาสักครู่ หลังจากนั้น App จะแสดงรายการ Network Wi-Fi
หลอดไฟ LED iLightPlus  หลอดไฟ LED iLightPlus   หลอดไฟ LED iLightPlus

7. ให้เลือกชื่อ Network Wi-Fi ที่คุณใช้งานได้ ใส่รหัสผ่าน จากนั้นโปรแกรมจะทำการบันทึก ชื่อ Network Wi-Fi ของคุณ เมื่อบันทึกเสร็จโปรแกรม จะถามคุณว่า “คุณต้องการใช้รีโมทกับ Network นี้หรือไม่” ให้คุณตอบ “ตกลง” คุณก็จะสามารถควบคุมหลอดไฟผ่าน Network Wi-Fi ของคุณได้ทันที
หลอดไฟ LED iLightPlus  หลอดไฟ LED iLightPlus   หลอดไฟ LED iLightPlus

 8. เมื่อคุณได้ทำการเปลี่ยน Network Wi-Fi ใหม่ โปรแกรมจะตัดการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi Controller อันเก่าออกทันทีและทำการค้นหาสัญญาณใหม่
หลอดไฟ LED iLightPlus  หลอดไฟ LED iLightPlus