หลอดไฟ LED iLightPlus
วิธีการใช้งาน
Menu
การใช้งานรีโมทแนะนำฟังก์ชั่นสำคัญ
รุ่น 2 in 1
หลอดไฟ LED iLightPlus
ขั้นตอน
สามารถใช้รีโมทควบคุมหลอดไฟรุ่น 2 in 1 ได้เท่านั้นโดยมี
ฟังก์ชั่นที่สำคัญของรีโมทมีดังนี้
    1. เปิดปิดไฟทั้งหมดได้
    2. เปลี่ยนสีแสงไฟได้ 2 แบบ คือ สีขาว - สีเหลือง
    3. ปรับความสว่างของแสงไฟได้
    4. เปิดปิดเฉพาะโซนได้ โดยสามารถแยกการควบคุม
        ได้มากสุด 4 โซน

** เมื่อต้องการแสง Moon light ให้กดปุ่มปิดค้างไว้

รุ่น Rainbow Cool และ Rainbow Warm
หลอดไฟ LED iLightPlus
ขั้นตอน
สามารถใช้รีโมทควบคุมหลอดไฟรุ่น Rainbow Cool และรุ่น Rainbow Warm ได้เท่านั้นโดยมีฟังก์ชั่น ที่สำคัญของรีโมท มีดังนี้
    1. เปิดปิดไฟทั้งหมดได้
    2. เปลี่ยนสีแสงไฟได้ 2 แบบ คือ
        - แบบสีรุ้ง - สีขาว (รุ่น Rainbow Cool)
        - แบบสีรุ้ง - สีเหลือง (รุ่น Rainbow Warm)
    3. ปรับความสว่างของแสงไฟได้
    4. เปิดปิดเฉพาะโซนได้ โดยสามารถแยกการควบคุม
        ได้มากสุด 4 โซน
    5. มีโหมดการแสดงสีแบบ disco มีทั้งหมด 9
        โหมดโดยแต่ละโหมดจะแสดงสีไม่เหมือนกัน

** เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นแสงเป็นสีขาว หรือสีเหลืองให้กดปุ่มเปิด
    ค้างไว้