หลอดไฟ LED iLightPlus
วิธีการใช้งาน
Menu
การควบคุมหลอดไฟผ่าน iOS/Android
       หลอดไฟ LED iLightPlus
สิ่งที่ต้องมี
1. Wifi Controller iLightPlus
2. Application iLightPlus สามารถ ดาวห์โหลดได้ที่

       

3. อุปกรณ์ iOS/Android เช่น iPhone iPad หรือ Tablet
                หลอดไฟ LED iLightPlus
วิธีการติดตั้ง Wifi Controller
อุปกรณ์ Wifi Controller มาพร้อมกับสาย USB
สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง
    1. นำสาย USB ต่อเข้ากับอุปกรณ์ Wifi  Controller
    2. นำด้านที่เป็นหัว USB ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
    3. จากนั้นจะมีไฟสีแดงขึ้นกระพริบตรงส่วน SYS เพื่อแสดง
       สถานะการทำงานของ Wifi Controller
                หลอดไฟ LED iLightPlus
วิธีใช้งาน Application iLightPlus
เมื่อท่านดาวน์โหลด Application iLightPlus มาติดตั้งที่อุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว
สามารถดูวิธีการใช้งาน Application iLightPlus ได้ที่นี่ค่ะ