หลอดไฟ LED iLightPlus
รายละเอียดสินค้า
Menu
Remote holder
?????? LED iLightPlus
Remote holder
ที่วางรีโมท ใช้ได้กับรีโมท iLightPlus ได้ทุกรุ่น สามารถเจาะติดกับพนังได้
รายละเอียดสินค้า
สะดวกและเป็นระบเบียบมากยิ่งขึ้นกับที่วางรีโมท iLightPlus สามารถเจอะติดกับผนังห้องได้และใช้งานกับรีโมททุกรุ่นของ iLightPlus
สินค้าภายในกล่อง
- ที่วางรีโมท จำนวน 1 อัน
- อุปกรณ์สำหรับเจาะยึดติดผนัง 1 ชุด
ilightplus remote holder