วิธีการใช้งาน, LED Dimmer, Wifi LED Bulb, iLightPlus.com
หลอดไฟ LED iLightPlus
วิธีการใช้งาน
Menu
วิธีติดตั้ง
หลอดไฟ LED iLightPlus
วิธีการติดตั้งหลอดไฟ iLightPlus
1. ปิดหลอดไฟเก่าที่ใช้งานอยู่ และถอดหลอดไฟเก่าออกจาก
    Socket
2. นำหลอดไฟ LED iLightPlus ใส่แทนที่โดยจับตรงที่เป็น
    โลหะ หมุนให้แน่นพอดีเพื่อป้องการหลอดไฟหลุดจาก
    Socket ( Socket ที่รองรับขั่ว หลอดไฟ LED iLightPlus
    ต้องเป็น Socket แบบ E27 หาก Socket ของคุณเป็น
    Socket แบบ E14 ให้คุณใช้ขั้วหลอดแบบสวมทับขนาด E14
    เรามีจำหน่าย สวมทับที่ขั้วหลอดไฟ LED ก่อนติดตั้ง)
3. เปิดสวิตซ์ไฟเพื่อทดสอบหลอดไฟตามปกติ
หลอดไฟ LED iLightPlus
การติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล
1. นำฝาครอบรีโมทออก (ระมัดระวังการดึงหรือกดฝาครอบ
    เพื่อป้องกันการแตกหัก)
2. นำแบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวนสองก้อนติดตั้งใส่รีโมท
    ตรวจสอบขั้วบวก-ลบให้ถูกต้อง
3. ปิดฝาครอบรีโมท ทดสอบการใช้งานตามปกติ